Pripomoći i podupiranja

Gradjankam i gradjanom u Gradišću stoju na raspolaganje različne pripomoći i podupiranja u svakorjački životni situacija. Iskoristite je.

Obitelji s dicom za obaveznu školu dostanu za školski početak izvanrednu plaću. Ta plaća za školski štart je jednokratna, svota iznaša 120 eurov po ditetu, neodvisno od obiteljskoga dohotka.

Preduvjet je glavno prebivališće diteta u Gradišću a dite je početnik za prvi razred osnovne škole.

Molba se prosi online-formularom  Gradišćanske zemaljske vlade. Rok za molbu traje do 30.junija tekućega školskoga ljeta a  molbu mora staviti jedan član odgojiteljev. Molba se more poslati i poštom:

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 9 – Referat Familie
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt

Daljnje informacije o predavanju molbe morete najti pod: https://www.burgenland.at/themen/gesellschaft/familie/schulstartgeld/ 

Šegrti imaju u Gradišću pravo na pripomoć za vožnju. Višina svote je ovisna od dužine puta do djelatnoga mjesta i se isplaća najmanje s € 128 za ljeto dan kod najmanje distance od 20 km.

Preduvjeti su minimalni put od 20 km na posao i maksimalni misečni dohodak (€ 3426,--bruto za pojedinca plus 10% za hižnoga partnera plus 10% za svako dite, za ko se dostaje pripomoć za familiju) odnosno maksimalni obiteljski dohodak od € 5481,--.

Molba za pripomoć za vožnju šegrtov se plaća poslije svega za tekuće ljeto do 30. aprila idućega ljeta.

Molba se more staviti poštom ili e-mailom. Dotične formulare morete najti pod: https://www.burgenland.at/themen/arbeit/arbeitnehmerfoerderung/fahrtkostenzuschuss/

Študentice i študenti na univerzitetu, visokoj školi ili stručnoj visokoj školi izvan Gradišća, ki ali imaju svoje glavno prebivališće u Gradišću, dobivaju pripomoć za transport javnim prometnim sredstvom u študijsko mjesto.

Preuzimaju se putni stroški  od 50% ili maksimalno € 76,-- za jedan semestar. 

Molba se more staviti u općinskom stanu od 1. marca do 15. julija  za ljetni semestar i od 1. oktobra do 15. februara za zimski semestar.

Formulari za molbe su ovde: https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Mobilitaet_und_Sicherheit/Mobilitaet/Semesterticket/Semesterticket_Antragsformular.pdf

Bliži podatki o pravila za pripomoć: https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Mobilitaet_und_Sicherheit/Mobilitaet/Semesterticket/Semesterticket-Richtlinien.pdf

Osobe sa slabim dohotkom i glavnim prebivališćem u Gradišću moru prositi za pripomoć za kurilo od € 700,--  za domaćinstvo. Pri tom se ali ne smu prekoracati odredjene granice čistoga dohotka.

Molba o pripomoći za kurilo se more postaviti na općinskom uredu.

Pravila o pripomoći za kurilo: https://www.guessing.co.at/images/PDF-Daten/Sonstige_2021/Konzept_RL_HKZ_und_ATB_FINAL_Beil.1.pdf 

Formular za pripomoć: https://www.guessing.co.at/images/PDF-Daten/Sonstige/Antragsformular_HKZ_und_TAG_20220809_Beil.2.pdf 

Osobe s glavnim prebivališćem u Gradišću ke ne prekoracaju odredjene granice dohotka moru dostati dodatnu pripomoć za kurilo. Višina pripomoći je ovisna od dohotka domaćinstva i udijela stroškov za kurilo. Maksimalna pripomoć je € 2. 000,-- 

Molba o pripomoći za kurilo se more postaviti na općinskom uredu ili online-fomularom.

Online-molba: Wärmepreisdeckel 2023 (SKF) - Schritt 1 von 6 (bgld.gv.at) 

Daljnje informacije o granici za cijenu kurila imate ovde: https://www.burgenland.at/themen/soziales/sozial-und-klimafonds/waermepreisdeckel/

Primatelji/Primateljice pripomoći za kurenje imaju mogućnost dostati socijalni popust u višini od 25 eurov od vodovodnoga saveza Sjeverno Gradišće. Popust se vidi kot bonus na idućem ljetnom obračunu. Formular morete dostati u općinskom uredu ili pod:https://www.wasserleitungsverband.at/fileadmin/user_upload/Sozialrabatt_2022_.pdf

 

Osobe s glavnim ili dodatnim prebivališćem u Gradišću , ke su prik 60 ljet, moru u općinskom uredu dostati lakocjenije bone za vožnje taksijom. Boni u vridnosti od 10 eurov se moru kupiti za 5 eurov. Bone primaju sva taksi-poduzeća u Gradišću.

Već o tomu pod: www.mobilesburgenland.eu/60plustaxi/.

Molba se more postaviti online-formularom ili u općinskom uredu.