Škole u Velikom Borištofu

Naobrazbena ponuda u Velikom Borištofu nudi uz Dvojezičnu osnovnu školu Veliki Borištof i  DSŠ Veliki Borištof mogućnost, da dica završu 5. do 8. razred u svojem rodnom selu.  Tim imaju obitelji u Velikom Borištofu mogućnosti, ke postoju u samo malom broju drugih sel.

 

Dvojezična osnovna škola Veliki Borištof

Pokidob je Veliki Borištof dvojezično selo, je i četverorazredna Osnovna škola Veliki Borištof dvojezična. Predmeti se ada podučavaju dvojezično, na nimškom kot i na gradišćanskohrvatskom jeziku. Blizina Ugarske je uzrok tomu, da se od 2010. ljeta u školi podučava i ugarski kot neobavezna vježba. Ov temelj daje dici i s ekonomskoga i s društvenoga stajališća čuda sposobnosti i iskustvav za njevu budućnost.
U hrvatskoj općin, igra tambura pravoda veliku ulogu, zbog čega naša škola nudi ovu neobaveznu vježbu u okviru glazbene naobrazbe. Kot i u drugi škola u Gradišću uključuje podučavni plan pravoda i engleski jezik, ki se podučava u 1. i 2. razredu integrativno, a  početo od 3. razreda jednu uru na tajedan kot poseban školski predmet.

Još jedna neobavezna vježba, ka se je etablirana u suradnji s DSŠ Veliki Borištof, je informatika.
Za otpodnevno podvaranje i podvaranje u prazniki imamo u Velikom Borištofu skupno boravišće za sve škole i razrede.

Pretkip Osnovne škole Veliki Borištof

U našoj školi nam je važna miroljubiva i mirna klima. Pokidob smo mala, dobro pregledna škola, je ovo lako za dostignuti. Naglasak leži na skupnom i zajedničkom djelovanju. Transparentno zahadjanje s puno respekta prema dici i roditeljem nam je isto tako važno kao i podupiranje školaric i školarov u njevi individualni sposobnosti i njevoj šikanosti. Kanimo se zgledati na postojeće resurse i je koristiti, a na temelju dinamične i fleksibilne djelatne klime kanimo realizirati najnovije pedagoške spoznaje i metode. Zato ubrajamo u naše načine podučavanja i djelo prema tajednom planu i otvoreno podučavanje.

 

  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Volksschule Gebäude
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Bunte Fenster schmücken das Volksschule Gebäude
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Zweisprachige Volksschule Großwarasdorf
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] obere Aufnahme vom Volksschule Gebäude
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Regenbogenmotiv auf der Mauer der Volksschule

Kontakt:

Školska cesta 3
A-7304 Veliki Borištof

Telefon:02614/2200
Direktorica: Zölss Cora
E-Mail: vs.grosswarasdorf@~@bildungsserver.com 

Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof

Dvojezična sridnja škola je dvojezična škola. Svi predmeti se predavaju ada i na nimškom i na hrvatskom jeziku. Tim 
s jedne strani doprinašamo k tomu, da gradišćansko-hrvatski jezik i dalje živi, a
s druge strani proširuju dica svoje jezične kompetencije.

Zvana toga se nudi u našoj školi i podučavanje engleskoga, ugarskoga i talijanskoga jezika. 

Živiti zajedničtvo

U pretkipu DSŠ Veliki Borištof je čvrsto usidreno medjusobno zahajanje uz dužno poštovanje. Na toj osnovi podupiramo respektno, tolerantno i otvoreno zahajanje jednoga s drugim  i atmosferu u koj neka se dobro ćutu školarice i školari, ali i učiteljice i učitelji pak i roditelji. 

Dio sveukupne ponude na našoj školi obuhvaća i podvaranje dice otpodne po školi i u prazniki.

 

Dobivanje iskustav i osobni razvitak

Pod suvrimenim podučavanjem razumimo i fokusiranje na osobni rast i razvitak dice. Podupiranje individualnih talentov nam se more vrlo dobro ugodati pred svim zbog podučavanja u mali grupa. Velike i dobro opskrbljene prostorije stvaraju okvir, ki to podupira. 

Uz redovito podučavanje profitiraju dica kroz sva četira ljeta školovanja i od široke ponude dogadjanj, dodatnih predmetov i projektov.
Zvana projektnih tajednov u Hrvatskoj, podučavanja informatike, školskih svetačnosti i izložbov su u tu ponudu  uključene i djelaonice s umjetniki, djelaonice pisanja i Comeniusovi projekti.

Zimski športski dani i športska otpodneva podupiraju i tjelesno gibanje.

Od 3. razreda se nudi u podučavnom planu i profesionalna orijentacija kao poseban predmet, koga obogaćuju dani prakse u različni zvanji i to u  suradnji s AMS-om.

  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Zweisprachige Mittelschule Gebäude
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Eingang zur Zweisprachigen Mittelschule
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Vorderansicht der NMS
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] NMS Großwarasdorf

Kontakt:

Dvojezična sridnja škola
Školska cesta 3a
7304 Veliki Borištof

Telefon:+43 / 2614 / 7009
Faks:+43 / 2614 / 7009 - 4
Peljanje: Mag.a Elvira Heisinger 
E-Mail: nms.grosswarasdorf@~@bildungsserver.com
E-Mail: direktion@~@znms.at

Školski savez – skupno učenje i odrastanje:

Osnovna škola Veliki Borištof se nalazi kot i DSŠ u centru za obrazovanje Veliki Borištof.
Skupa s dvojezičnom osnovnom školom u Kalištrofu, Mjenovu, Filežu, Dolnjoj Pulji i Bajngrobu činu jedan školski savez. 

Ovdje se skupno izdjelaju SQA-teme i skupno organizira implementiranje planiranja prema kompetencijami.

Zvana toga je i čuvarnica Mali Borištof dio naše obrazovne mriže. 

Zahvaljujući skupnomu projektu tranzicije moru dica čuvarnica redovito poiskati OŠ i skupa s dicom osnovne škole poduzeti različne aktivnosti.

To uključuje izlete, školske svečanosti, adventsko svečevanje ili izlete na klizanje.