Čuvarnica & Boravišće u Velikom Borištofu

Za podvaranje dice u općini Veliki Borištof se u potpunosti skrbi općina. Čuvarnica Veliki Borištof nudi dvojezičnu opskrbu za dicu u starosti za čuvarnicu, a boravišće nudi za dicu školske dobe otpodnevno podvaranje i podvaranje u prazniki.

Od 1976. ljeta imaju obitelji u Velikom Borištofu mogućnost podvaranja svoje dice u općinskoj čuvarnici. Čuvarnica, ka je s početka bila smješćena u zgradi Osnovne škole Veliki Borištof, nahaja se od 2012. ljeta u zgradi bivše Osnovne škole Mali Borištof.

  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Kindergarten in Kleinwarasdorf
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Vorderansicht vom Kindergarten
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Eingan vom Kindergarten
  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] obere Ansicht vom Kindergarten

Čuvarnica Veliki Borištof

Kontakt:

Maloborištofska glavna cesta 65
7304 Mali Borištof
Telefon: 02614 / 29 49

Peljačica: odgojiteljica Beofsich Michaela
Odgojiteljice u čuvarnici: Rozsenich Izabela, Schedl Regina
Integracija/odgojiteljica u čuvarnici: Plaukovits-Stefely Eva 
Pomoćnice u čuvarnici: Balogh Zsanett, Davidović Aniko

Djelatno vrime:
Pan - Pet: 07:00 - 17:00 uri

  • [Translate to Burgenland-Kroatisch:] Schulgebäude

Boravišće Veliki Borištof

Nije u svakoj obitelji moguće, da se dica otpodne po školi moru doma podvarati, pokidob je čuda roditeljev zaposleno. Zato se je u zgradi DSŠ Veliki Borištof uredilo boravišće, kade se more dicu najaviti za popodnevno podvaranje a istotako i za podvaranje u prazniki.
Tako ćedu uglavnom samohrane majke ili ociali i roditelji dice, kade nisu staristarji u neposrednoj blizini, laglje uskladiti obiteljski i djelatni život. 

DSŠ ima uz dvi grupne prostorije i kuhinju, aulu, dvoranu za tjelovježbu i nutarnji dvor za podvaranje dice.
Kvalificirane podvaračice i podvarači se skrbu za podvaranje dice, a kvalitativnom pomoći pri učnji pomažu i roditeljem i dici u boravišću.
Tako pomažu nadomjestiti nedostake u obrazovanju, čim se podupira i učnja u školi.

 

Boravišće je otvoreno od pandiljka do četvrtka od 11:50 do 17:00 uri ter petkom od 11:50 do 15:00 uri.

Stroški za podvaranje u boravišću su sljedeći:

65 € misečno (4-5 djelatnih dan)
30 € misečno za braću i sestre (4-5 djelatnih dan)
50 € misečno (2 - 3 djelatne dane)
25 € misečno za braću i sestre (2 - 3 djelatne dane)

Kontakt:
Školska cesta 3
7304 Veliki Borištof
Telefon: 0664 / 88 36 37 00

Peljačica: Toth-Golubits Maria
Pomoćnica: Davidović Aniko

Djelatno vrime:
Pan - Čet: 12:00 - 17:00 uri
Pet: 12:00 – 15:00 uri