Pregled društav Velikoga Borištofa

Premda Veliki Borištof sa svojimi skoro1400 stanovnikov broji med općine sridnje veličine, je spektar društvenih aktivnosti i živih tradicijov velik. U svi četiri seli općine - u Velikom Borištofu, Malom Borištofu, Longitolju Šuševu - imamo društva, ka znatno doprinašaju društvenomu žitku općine Veliki Borištof jer daju mogućnosti za osobni razvitak, medjusobno podupiranje, bavljenje s hobiji, održavanje kontaktov ili za očuvanje tradicije.

Društva u Velikom Borištofu

ribari

Predsjednik: Rudolf Gollubich
7304 Šuševo, Poljna ulica 20

0664/ 192 74 50

ognjogasno društvo

Komandant: Michael Berlakovich
7304 Veliki Borištof, Park ulica 70

 0664/ 140 78 32

mišani crikveni zbor

Predsjednik: Raimund Horvath
7304 Veliki Borištof, Ulica-Lovre-Karalla 3

02614/ 2340

Harmonija - Tamburaško i pjevačko društvo

Predsjednik: Rudolf Berlaković 
7304 Veliki Borištof, Školska cesta  16

 0676/ 888 09 456

mladina "Barani"

Predsjednik: Felix Schmidt
7304 Veliki Borištof, Stabalj ulica 5

 0650/ 849 53 88

kultura na selu

Predsjednik: dir. Štefan Zvonarić
7304 Veliki Borištof, Crikveni brig 10

 02614/ 2280

hrvatska kazališna grupa Veliki Borištof

Predsjednik: Stefan Bancsich

7304 Longitolj, Šuševska cesta 9

0676/ 347 54 27​​​​​​​

 

SC Veliki Borištof/Šuševo

Predsjednik: Ronald Derdak
7304 Veliki Borištof, Hanfäcker 10

 0660/ 677 81 78

NZ Sredina nogometni naraštaj za divičice i dičake

Predsjednik: Mirko Berlakovich
7304 Mjenovo, sotbend 39

0676/ 591 01 61

 

SKC Veliki Borištof

Predsjednik: Johann Vlasich
7304 Veliki Borištof, Park ulica 38

02614/ 2676​​​​​​​

TC Veliki Borištof – društvo tenisačev

Predsjednik: Hans Linzer
7304 Veliki Borištof, Dolinski kraj 3

0660/ 769 13 69

društvo za polipšanje sela

Predsjednik: Andreas Brezlanovits
7304 Veliki Borištof, Crikveni brig 13

0664/ 854 53 29

doseljeniki

Predsjednik: Emil Hedl
7304 Veliki Borištof, Dolinski kraj 42

 0660/ 411 40 06

savez seniorov Veliki Borištof

Predsjednica: Christina Palatin
7304 Veliki Borištof, Ulica-Lovre-Karalla 9

02614/ 24 07​​​​​​​

Društva u Malom Borištofu

ognjogasno društvo

Komandant: Rajmond Balogh
7304 Mali Borištof, Ulica u goru 45

 0660/ 709 05 18

mišani zbor i tamburica „Složnost“ Mali Borištof

Predsjednica: Nina Plaukovits
7304 Mali Borištof, Podvornica 53

 0664/ 855 07 37

pčelari

Predsjednik: Rudolf Schekulin
7304 Mali Borištof, Vrtna ulica 3

 0676/ 342 99 12

savez penzionerov Mali Borištof

Predsjednik: Schekulin Johann
7304 Mali Borištof, Rožni put 8

 02614/ 2064

SC Športsko društvo Mali Borišof

Predsjednik: Mark Domnanovich
7304 Mali Borištof, Šuševska ulica 14

 0676/ 731 39 91

SKC - športsko kegljaško društvo Mali Borišof

Predsjednik: Franz Hedl
7304 Mali Borištof, crikveni gaj 9

 0664/ 212 87 48

društvo za polipšanje sela

Predsjednik: Helmut Orisich
7304 Mali Borištof, Ulica-Rudolfa-Klaudusa 25

 0676/ 601 79 40

društvo za selo Waras Village

Predsjednik: Thomas Czvitkovits
7304 Mali Borištof, Gerištofska ulica 3

 0650/ 260 60 640

mladina Mali Borištof

Predsjednica: Leonie Rozsenich
7304 Mali Borištof, Ulica-Rudolfa-Klaudusa 37/2

 0650/ 281 13 98

Fitness Club Borištof

Predsjednik: Stefan Prikoszovich
7304 Mali Borištof, Maloborištofska glavna cesta 71

0677/ 614 56 250

Društva u Šuševu

ognjogasno društvo Šuševo i Longitolj

Komandant: Michael Palatin
7304 Šuševo, Dužička ulica 32

 0664/ 160 86 21

mladina Šuševo

Predsjednik: Clemens Toth
7304 Šuševo, Šuševska glavna cesta 95

 0664/ 415 42 01

Šuševo-Aktiv-Nebersdorf

Predsjednik: Leopold Gollubich
7304 Longitolj, Šuševska cesta 11

 0676/ 401 38 52

društvo za polipšanje sela

Predsjednica: Alexandra Gollubich
7304 Šuševo, Poljna ulica 20

 0664/ 142 95 20

Društva u Longitolju

društvo za polipšanje sela

Predsjednik: Stefan Bancsich
7304 Longitolj, Šuševska cesta 9

 0676/ 347 54 27

Imate još daljnja pitanja ili prošnje?
Peljač općinksoga ureda Michael Karall stoji sa svojim timom na raspolaganju.

Kontaktirajte općinski ured