Pregled društav Velikoga Borištofa

Premda Veliki Borištof sa svojimi skoro1400 stanovnikov broji med općine sridnje veličine, je spektar društvenih aktivnosti i živih tradicijov velik. U svi četiri seli općine - u Velikom Borištofu, Malom Borištofu, Longitolju Šuševu - imamo društva, ka znatno doprinašaju društvenomu žitku općine Veliki Borištof jer daju mogućnosti za osobni razvitak, medjusobno podupiranje, bavljenje s hobiji, održavanje kontaktov ili za očuvanje tradicije.

Društva u Velikom Borištofu

Ribari | Fischerverein

Predsjednik: Gollubich Rudolf
7304 Šuševo, Poljna ulica 20

0664/192 74 50

Ognjogasno društvo | Freiw. Feuerwehr

Komandant: Berlakovich Michael
7304 Veliki Borištof, Park ulica 70

 0664/1407832

Mišani crikveni zbor | Gemischter Kirchenchor

Predsjednik: Horvath Raimund
7304 Veliki Borištof, Ulica-Lovre-Karalla 3

02614/2340

Harmonija - Tamburaško i pjevačko društvo | Harmonija Tamburica- und Gesangsverein

Predsjednik: Rudi Berlaković 
7304 Veliki Borištof, Školska cesta  16

 0676 / 888 09 359

Mladina "Barani" | Jugendverein „Barani“

Predsjednik: Perusits Roman
7304 Veliki Borištof, Park ulica 28

 0664 / 23 62 966

Kultura na selu | Kultur im Dorf

Predsjednik: dir. Štefan Zvonarić
7304 Veliki Borištof, Crikveni brig 10

 02614/2280

Savez penzionerov Veliki Borištof | Pensionistenverband Großwarasdorf

Obmann:

SC Športski klub Veliki Borištof/Šuševo | SC Großwarasdorf/Nebersdorf

Predsjednik: Stefan Bantsich
7304 Šuševo, Dužička ulica 22

 0676 / 938 81 41

Ronald Derdak
7304 Veliki Borištof, Konoplišće 10

 0660 / 677 81 78

Savez seniorov Veliki Borištof | Seniorenbund Großwarasdorf

Predsjednica: Palatin Christina 
7304 Veliki Borištof, Ulica-Lovre-Karalla 9

02614/ 24 07​​​​​​​

SKC Veliki Borištof | SKC Großwarasdorf

Predsjednik: Vlasich Johann
7304 Veliki Borištof, Park ulica 38

02614/2676​​​​​​​

TC Veliki Borištof – Društvo tenisačev | TC Großwarasdorf

Predsjednik: Linzer Hans
7304 Veliki Borištof, Dolinski kraj 3

0660/769 13 69

Društvo za polipšanje sela | Verschönerungsverein

Predsjednik: Brezlanovits Andreas
7304 Veliki Borištof, Crikveni lapti 13

0664 / 854 53 2

Vinogradarstvo društvo | Weinbauverein

Predsjednik: Biricz Franz
7304 Veliki Borištof, Gorinski kraj 67

02614/2613

Doseljeniki | Zuagraste

Predsjednik: Emil Hedl
7304 Veliki Borištof, Dolinski kraj 42

 0660/ 411 40 06

Hrvatska kazališna grupa Veliki Borištof - Theatergruppe Veliki Borištof

Obmann: Stefan Bancsich
7304 Longitolj

0676 / 347 54 27

Društva u Malom Borištofu

Ognjogasno društvo | Freiw. Feuerwehr

Komandant: Balogh Rajmond
7304 Mali Borištof, Ulica u goru 45

 0699/107 31 802

Mišani zbor i tamburaca „Složnost“ Mali BOrištof - Gemischter Chor und Tamburizza " Složnost " Kleinwarasdorf

Predsjednica: Plaukovits Nina
7304 Mali Borištof, Podvornica 53

 0664 / 855 07 37

Pčelari | Imkerverein

Predsjednik: Schekulin Rudolf
7304 Mali Borištof, Vrtna ulica 3

 0676/342 99 12

Savez penzionerov Mali Borištof | Pensionistenverband Kleinwarasdorf

Predsjednik: Schekulin Johann
7304 Mali Borištof, Rožni put 8

 02614/2064

SC Športsko društvo Mali Borišof | SC Kleinwarasdorf

Predsjednik: Domnanovich Mark
7304 Mali Borištof, Šuševska ulica 14

 0676/731 39 91

SKC - Športsko kegljaško društvo Mali Borišof | SKC Kleinwarasdorf

Predsjednik: Hedl Franz
7350 Gornja Pulja/Oberpullendorf, Engelberggasse 10/4/6

 0664 / 212 87 48

Društvo za polipšanje sela | Verschönerungsverein

Predsjednik: Orisich Helmut
7304 Mali Borištof, Ulica-Rudolfa-Klaudusa 25

 0676/601 79 40

Društvo za selo Waras Village | DV Waras Village

Predsjednik: Czvitkovits Thomas
7304 Mali Borištof, Gerištofska ulica 3

 0650/260 60 640

Mladina Mali Borištof | Jugend Kleinwarasdorf

Predsjednica: Rozsenich Leonie
7304 Mali Borištof, Ulica-Rudolfa-Klaudusa 37/2

 0650/281 13 98

Fitness Club Borištof

Predsjednik: Stefan Prikoszovich
7304 Mali Borištof, Maloborištofska glavna cesta 71

0677 / 614 56 250

Društva u Šuševu

Ognjogasno društvo Šuševo/Longitolj | Freiw. Feuerwehr Nebersdorf/Langental

Komandant: Michael Palatin
7304 Šuševo, Dužička ulica 32

 0664/160 86 21

Mladina Šuševo | Jugend Nebersdorf

Predsjednik: Kuzmits Daniel
7304 Šuševo, Nanizdo 1

 0676/918 47 29

Šuševo-Aktiv-Nebersdorf

Predsjednik: Gollubich Leopold
7304 Longitolj, Šuševska cesta 11

 0676 / 401 38 52

Društvo za polipšanje sela | Verschönerungsverein

Predsjednica: Gollubich Alexandra
7304 Šuševo, Poljna ulica 20

 0664/142 95 20

Društva u Longitolju

Društvo za polipšanje sela | Verschönerungsverein

Predsjednik: Bancsich Stefan
7304 Longitolj, Šuševska cesta 9

 0676 / 347 54 27

Imate još daljnja pitanja ili prošnje?
Peljač općinksoga ureda Michael Karall stoji sa svojim timom na raspolaganju.

Kontaktirajte općinski ured