gradjevinski dvor & Pobirališće otpadnih materijalov u Velikom Borištofu

Gradjevinski dvor Veliki Borištof nudi dost prostora za skladišćenje i čuvanje raspoloživih uredjajev, vozil i pomoćnih materijalov, ki su potribni kroz cijelo ljeta za gradjevinsko djelo, održavanje prometnih površin i potribno održavanje zelenih površin.

 

Pobirališća otpadnih materijalov nahadjaju se u sljedeći seli općine: Veliki Borištof, Mali Borištof i Šuševo. Otvorena su utorkom med 7:30 i 8:30 uri
i svaku prvu subotu u misecu od 8:00 do 10:00 uri.
Pobirališća otpadnih materijalov su predvidjena za odstranjenje grubnoga, tvrdoga otpada i svih vrsti otpada, ki se ne more odlagati s običnim domaćim otpadom.

Stroški za odlaganje na pobirališću nisu odvisni od količine otpada nego se svako ljeto automatski obračunavaju po domaćinstvu ili poslovnoj zgradi.

 

Kontakt osobe za pobirališća otpadnih materijalov:

Pobirališće otpadnih materijalov Veliki Borištof:
Mjesto: Ulica stabalj
Perusits Jonč
0664/466 50 49

Pobirališće otpadnih materijalov Mali Borištof:
Mjesto: Ulica Ignaca Horvata
Czvitkovits Štefan
0664/407 91 10

Pobirališće otpadnih materijalov Šuševo:
Mjesto: Bistrilišće
Domnanich Štefan
0664/972 17 20

Djelatno vrime:
Utorak 7:30 – 8:30 uri
Prva subota u misecu: 8:00 – 10:00 uri