Važni formulari i download-i:

Neodvisno od djelatnoga vrimena u općinskom stanu imate mogućnost obaviti mnoge upravne pute pomoću online-servisa ili downloadov.

 

Formulari općine Veliki Borištof

Sve važne formulare općine Veliki Borištof ćete najti ovde.

 

Servis formularov Gradišćanske vlade

Servis za formulare Gradišćanske zemaljske vlade vam pomaže jednostavno najti formulare za najavu, za podupiranja i druge potriboće.

https://apps.bgld.gv.at/web/formulare.nsf

Servis u vezi s formulari saveza:

Formulare za  posle u vezi s porezom,  carinom kot i carinske izjave morete pozvati pomoću saveznoga servisa za formulare.

 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare

Servis za formulare Austrijanske zdravstvene blagajne:

Servis za formulare Austrijanske zdravstvene blagajne vam omogućuje pristup k svim potribnim formularom u vezi s osiguranjem, pregledi ili i zdravstvenim podupiranjem.

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.826003